Refleksione


Në këtë rubrikë do të gjeni disa refleksione të autorit mbi tema të ndryshme të aktualitetit të ditës. Duke pasur parasysh që këto kanë të bëjnë me opinione personale e të pabotuara të autorit, riprodhimi dhe përdorimi i tyre bëhet vetëm me lejen ekskluzive të tij.
Kontakt: Igli.Tashi [at] gmail.com
    1. Modeli i shoqërisë shqiptare dhe reflektimi i saj mbi median
      Gusht 2008

 

  1. Celulari i Kryeministrit kundrejt ndjenjës së sigurisë
    Dhjetor 2009


Advertisements
Published on 09/04/2010 at 09:24  Comments Off on Refleksione  
%d bloggers like this: