Shkurt e SHQIP !

Në këtë rubrikë do të gjeni artikuj dhe opinione të botuar në gjuhën shqipe, si dhe tema diskutimi që kanë të bëjnë me problematika të ndryshme në lidhje me hapësirën SHQIPTARE !


 1. Që pika e fundit të mos mbushë gotën e urrejtjes
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 21/08/2010

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 2. Shërbim informativ apo shërbim informacionesh në mbrojtje të sigurisë kombëtare?
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 16/04/2010

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 3. Dilema mes parimeve dhe pragmatizmit
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 29/10/2009

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 4. Legjitimiteti perballe xhuvelizmit, disa refleksione mbi fenomenet e politikes post-elektorale
  Botuar në revistën “MAPO”, n° 140 të datës 11/07/2009

  Lexo versionin e botuar në revistë
 5. Loja e politikës me politikën ndaj emigrantëve
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 19/07/2008

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 6. Kriptografia kuantike, sekreti që ruan sekretin
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 04/06/2008

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 7. CERN, “shtëpia” e “grimcës së Zotit”
  Botuar në gazetën “Shqip” të datës 27/04/2008

  Lexo versionin e botuar në gazetë
 8. Vendi i sigurisë së informacionit në strategjinë e sigurisë kombëtare
  Botuar  revistën “Çështje të Sigurisë”, n° 5, publikim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), 11/2007

  Lexo versionin e botuar në revistë
 9. Mashtrimi nëpërmjet Internetit – taktikë e re vjedhjeje
  Botuar në revistën “Monitor”,  n°295,  10/2007

  Lexo versionin e botuar në revistë
 10. Krimi kibernetik – sfidë për shoqërinë e sotme
  Botuar në revistën “Monitor”, n°275, pp. 24-25, 05/2007

  Lexo versionin e botuar në revistë
 11. Informaliteti, paradokset e luftës kundër tij dhe realiteti shqiptar
  Botuar në revistën “Monitor”, n°274, pp. 24-25, 05/2007

  Lexo versionin e botuar në revistë
 12. Tregu i pamaturuar. Një vështrim mbi përvojat e vendeve të zhvilluara për përgjegjësinë penale të personave juridikë
  Botuar në revistën “Monitor”, n°273, pp.14-16, 05/2007

  Lexo versionin e botuar në revistë
 13. Përdorimi i Internetit në vendin e punës, pasojat për biznesin dhe survejimi kompjuterik i vartësve
  Botuar në revistën “Monitor”, n°246, pp.10-13, 10/2006

  Lexo versionin e botuar në revistë
Advertisements
Published on 27/10/2009 at 12:31  Comments Off on Shkurt e SHQIP !  
%d bloggers like this: