Studimet

2005 – 2010
Universiteti i Lozanës, Fakulteti i Ekonomisë, Instituti i Sistemeve të Informacionit
Doktor i shkencave në Sistemet e Informacionit – Universiteti i Lozanës
Lexo një përmbledhje të tezës së doktoraturës

2004 – 2005
Universiteti i Lozanës, Fakulteti i Ekonomisë (Instituti i Sistemeve të Informacionit) në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkollën e Policisë Kriminale
Master në Drejtësi, Kriminalitet dhe Siguri të teknologjive të informacionit  (gradë: shumë mirë )

1999 – 2004
Universiteti i Lozanës, Fakulteti i Ekonomisë
Diplomë në Shkencat Ekonomike (orientimi manaxhim) – (BA + Master ès Economical Sciences)

1997 – 1999
Universiteti i Lozanës, Shkolla e Frëngjishtes Moderne
Français Langue étrangère, Filière Propédeutique

1990 – 1994
Gjimnazi” P. N. Luarasi”, Tirana, Albania
Dëftesë Pjekurie

Advertisements
Published on 08/04/2010 at 20:26  Comments Off on Studimet  
%d bloggers like this: