Eksperienca

BANKA KANTONALE E VAUD-it, LAUSANNE, SWITZERLAND

Head of IT Security 

NAGRAVISION SA – KUDELSKI GROUP, LAUSANNE, SWITZERLAND

Corporate Security and Compliance Officer 

 1. Udhëhoqi implementimin dhe çertifikimin e Sistemit të Manaxhimit të Sigurisë së Informacionit në nivelin e Korporatës (ISO27001)
 2. Përgjegjës për krijimin dhe implementimin e kuadrit të administrimit të sigurisë së informacionit (security compliance framework).

PRICEWATERHOUSECOOPERS SA, GENEVA, SWITZERLAND

Information Security Subject- Matter Expert – IT / IS Auditor

 1. Ekspertisë në fushën krimit dhe të sigurisë kibernetike.
 2. Auditor i sistemeve të infromacionet dhe masave të sigurisë

FAKULTETI I EKONOMISË, INSTITUTI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT – UNIVERSITETI I LOZANËS

Aktiviteti mësimdhënës: Asistent mësimdhënie dhe Lektor në kuadrin e kurseve të Prof. S. Ghernaouti-Hélie dhe grupit kërkimor SEcurity in DiGital Environments (SeDgE):

 1. Auditimi dhe konformiteti i Sistemeve të Informacionit – Master of Science in Business Information Systems
 2. Krimi kibernetik dhe Siguria e Informacionit – Master of Law in Legal Issues, crime and IT Security
 3. Manaxhimi i sigurisë së informacionit – Bachelor and Master of Science in Business Information Systems
 4. Rrjetet e Telekomunikacionit – Bachelor in Management Sciences

Fushat e kërkimit dhe të specializimit:

 • Politikat e sigurisë
 • Manaxhimi i sigurisë
 • Vlerësimi, kontrolli dhe auditimi i sistemeve të sigurisë
 • Problematikat e standartizimit të sistemeve të sigurisë
 • Problematika e krimit kibernetik
 • Aspektet ekonomike dhe juridike të sigurisë
 • Manaxhimi i situatave të krizës dhe vazhdimësia e aktivitetit
 • Siguria e Infrastrukturave Kritike

Kërkues shkencor: Projekti i integruar europian SECOQC (Development of a Global Network for Secure Communication based on Quantum Cryptography) në lidhje me përdorimin e kriptografisë kuantike dhe implementimin e saj në një shkallë më të gjerë, më specifikisht përsa i përket aspekteve të:

 • Politikave
 • Patentave
 • Aplikimi i teknologjisë në kontekstin e ndërmarrjeve
 • Modeli i biznesit

ITU – INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
Konsulent në lidhje me strategjinë e sigurisë kibernetike
Autor i një manuali të vlerësimit të strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike dhe mbrojtjes së infrastrukturës kritike të shteteve anëtare.

AUDEMARS PIGUET S.A
Konsulent dhe anëtar i grupit të punës “Politika dhe strategjia e manxhimit të Riskut dhe të Sigurisë”
Anëtar i grupit drejtues i ngarkuar në përpilimin e strategjisë së Riskut dhe Sigurisë për grupin AudemarsPiguet-i specializuar në prodhimin e orëve..

INSTITUT SUISSE D’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE DE GESTION (ISEIG)
Lektor i jashtëm: për kurset në programin e formimit profesional për marrjen e çertifikimit Auditor i Sistemeve të Informacionit:

 1. Krimi kibernetik
 2. Planifikimi i katastrofave dhe vazhdimësia e biznesit.

UNIVERSITY OF GENEVA (UNIGE), FACULTY OF ECONOMICAL AND SOCIAL SCIENCES, INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT
Lektor i jashtëm: intervenim në kuadrin e kursit Information System’s fundamentals.

GAMMA INSTITUTE, LAUSANNE, SWITZERLAND
Mësues : Përgatitja e provimit Federal të pjekurisë në opsionin “ekonomik” për lëndët:

 1. Ekonomi Politike
 2. Kontabilitet dhe kontroll i brendshëm
 3. E drejta komerciale

VAUDOISE ASSURANCE, LAUSANNE, SWITZERLAND
Shërbimi i Anti-Vjedhjes: I ngarkuar për përmirësimin e aplikimit automatik të zbulimit të vjedhjes ndaj sigurimit. Studimi i indikatorëve domethënës në ndihmë të zbulimit të tentativave të vjedhjes me qëllim uljen e përqindjes së gabimit.

ECOLE DES JEUNES COMMERÇANTS, LAUSANNE, SWITZERLAND
Mësues zëvendësues për kurset :

 1. Kontabilitet dhe kontroll i brendshëm
 2. E drejta komerciale
Advertisements
Published on 08/04/2010 at 20:27  Comments Off on Eksperienca  
%d bloggers like this: